Súťaž

Celoslovenská súťaž
v hraní hry
Moja Família

Interaktívna online hra Moja Família dospela v máji 2023 opätovne do svojej súťažnej verzie. Zapojilo sa do nej 42 škôl, čo predstavuje nárast o 33% oproti minulému roku. Hru si zahralo 203 tried a vyše 3776 žiakov, ktorí si v rámci interaktívnej hry overili, ako vedia spravovať rodinné financie. Víťazné triedy získali okrem darčekov aj finančnú odmenu. Víťazom srdečne gratulujeme!
Ďakujeme aj všetkým pedagógom, ktorí v tohtoročnej neľahkej situácii deťom pomáhali lepšie sa orientovať v otázkach rodinných financií a aj takýmto hravým spôsobom si zvyšovať svoju finančnú gramotnosť.

Súťaž v hraní internetovej hry Moja Família prebiehala medzi jednotlivými triedami a školami na celom Slovensku a trvala 6 týždňov.

Ako prebiehala celoslovenská súťaž?

Škola/trieda sa do hry mohla zapojiť kedykoľvek v priebehu 6 súťažných týždňov, pričom termín zapojenia sa nemal žiadny vplyv na výsledok. Súťažná verzia hry Moja Família obsahovala fixný počet kôl (5) bez možnosti opakovania hry, t.j. po dohraní piateho kola hra definitívne skončila a hráčovi boli podľa jeho úspešnosti v hre priradené body, ktoré sa započítali do celkového skóre celej triedy (výsledok celej triedy = výkony jednotlivých hráčov/počet hráčov).

Súťažné podmienky

Stiahnuť podmienky a pravidlá súťažnej verzie hry pre rok 2024

Výsledky súťaže 2024

Stiahnuť výsledky celoslovenskej súťaže v hraní hry Moja Família 2024